Ljubo Georgiev Architecture

May 6, 2012

Crabbehof

By: Ljubo Georgiev

Crabbehof is a very good example of the failure of the Modernist mass-housing dream. Built in the 1960's in the southern Dutch city of Dordrecht, it was welcomed very enthusiastically by both the municipality and its new inhabitants. After gradually loosing its attractiveness to the row- or detached housing neighbourhoods of the 80's it became in the 90's even the place where drug dealing and prostitution would not be unusual. Even-though criminality has been steadily decreasing, Crabbehof is nowadays still the least desired area of Dordrecht. The neighbourhood consists of a mix of row houses and apartment buildings of 4-5 stories with no elevators. There are also a shopping centre, couple of schools, an elderly centre and a few former churches. Dwelling is by far the predominant 'activity' in Crabbehof. Still the variety of housing types is extremely limited: practically three apartments types and two types of row houses. Two housing corporations, former municipality organs required to work according to the market principles, own around 75% of the housing stock.
Ljubo Georgiev got involved in the preparation of a plan for the renovation of Crabbehof by participating at the workgroups on urban planning and housing, as well by participating at the meetings with the local inhabitants. Mail me for more information on this process.
A Crabbehof Manifest was written in collaboration with Simon de Jong. This manifest was subsequently presented at the workgroups in order to suggest alternatives to the widely practised approach in the Netherlands to renovating Modernist mass-housing areas.

Related projects:
+ UGC
+ SAW09 debate
+ SAW10 debate
+ SAW11 workshop-Komunarhia
+ ZK Promjana
+ Eigenbelng is een waardevolle bijdrage
+ Danish planners workshop
+ The Grid
+ Urbanising the edge

Crabbehof is een goed voorbeeld van een gefaalde Modernistische ideaal. Toen het Dordtse Crabbehof gebouwd werd in de jaren 60 werd de wijk enthousiast verwelkomd door haar toekomstige bewoners en de gemeente. Met de tijd verloor Crabbehof haar aantrekkingskracht, als woonomgeving, aan de rijtjes woningen met privé tuintjes in de jaren 80. Het werd zelfs in de jaren 90 gebruikelijk om Crabbehof met prostitutie en drugs te associëren. Ondanks dat misdaad in de wijk door de jaren heen enorm gedaald is heeft Crabbehof nog steeds een slechte naam en is het de minst gewilde wijk van Dordrecht. De wijk bestaat uit een menging van grondgebonden woningen en appartement gebouwen van 4 a 5 verdiepingen, zonder lift. Andere functies in de wijk zijn: een winkel centrum, een bejaarden tehuis, een paar scholen en een paar voormalige kerken. Wonen blijft het voornaamste ‘activiteit’ in Crabbehof. Echter beschikt de wijk over een zeer beperkte variatie aan woningtypologieën: drie typen appartementen en twee typen rijtjes woningen. Ongeveer 75% van de woningen in Crabbehof zijn in het bezit van twee woningbouwcorporaties.
Ljubo Georgiev werd betrokken in de plan voorbereiding voor de renovatie van Crabbehof door deel te nemen aan de werkgroepen stedenbouw en huisvesting, alsmede door het meeorganiseren van de gesprekken met de locale bewoners. Voor meer informatie over het proces, zie LjuboGeorgiev-Crabehof.pdf.
Een Crabbehof Manifest werd opgesteld i.s.m. Simon de Jong. Het manifest was vervolgens gepresenteerd aan de werkgroepen met het idée om een alternatief te voorstellen aan de in Nederland gebruikelijke methode voor wijkvernieuwing. Zie LjuboGeorgiev-Crabehof manifest.pdf

Gerelateerde projecten:
+ UGC
+ SAW09 debate
+ SAW10 debate
+ SAW11 workshop-Komunarhia
+ ZK Promjana
+ Eigenbelng is een waardevolle bijdrage
+ Danish planners workshop
+ The Grid
+ Urbanising the edge

more from similar articles: